CSR ბლოგი

ბლოგი კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობისა და მდგრადი განვითარების შესახებ

თვე: მაისი 2018

CSR რესურსები

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო 

http://goo.gl/ZbjxBH

სახელმძღვანელოში განხილულია CSR კონცეფცია, ტერმინები, სამეცნიერო თეორიები, რეგულირების ძირითადი ინსტრუმენტები, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ძირითადი თემები და კომპონენტები. ასევე სახელმძღვანელოში განხილულია კომპანიის საქმიანობაში CSR-ის დანერგვისა და განხორციელების მექანიზმები.

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და საჯარო სექტორის როლი

https://goo.gl/mWBhTn

ნაშრომის მიზანია წარმოაჩინოს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა და მისი დანერგვის შედეგები ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის; საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით გააანალიზოს მთავრობის როლი და შესაძლო ფუნქციები სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებაში; აგრეთვე საქართველოს კონტექსტის, ჩვენი პრობლემებისა და განვითარების მიზნების გათვა-ლისწინებით საქართველოს ხელისუფლებას მიაწოდოს რეკომენდაციები კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშემწყობი პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების თაობაზე.

 

სოციალური მეწარმეობის სახლემძღვანელო

https://goo.gl/EAN4Ff

სოციალური მეწარმეობა უკანასკნელ წლებში სულ უფრო და უფრო მზარდ ინტერესს იწვევსმრავალ ქვეყანაში, რამდენადაც იგი თავის თავში ერთდროულად ათავსებს სოციალურიმისიისკენ სწრაფვას და ბიზნესის ტიპის საქმიანობას.მსოფლიოს ქვეყნებში სოციალური მეწარმეობა სხვადასხვა გზით ვითარდებოდა,შესაბამისად, განსხვავებული პრაქტიკა და გამოცდილება დაგროვდა.

 

სოციალური მეწარმეობის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში

https://goo.gl/X6bivS

საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს ცნებებს „სოციალური მეწარმეობა“ და „სოციალური საწარმო“‘, შესაბამისად, არც განსაკუთრებული სპეციფიკური რეგულაციები და წესები ასეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნების დაფუძნება-საქმიანობის შესახებ არ არის დადგენილი. მიუხედავად ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ დაინტერესებულმა სუბიექტმა დააფუძნოს ისეთი წარმონაქმნები, რომელიც თავისი არსით შეიძლება ძირითადად აკმაყოფილებდეს სოციალური საწარმოსათვის დამახასიათებელ კრიტერიუმებს.

 

მდგრადი განვითარების მიზნები

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

 

ანგარიშგების გლობალური ინიციატივა

https://www.globalreporting.org

GRI ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც შეიმუშავა მთელი რიგი სტანდარტები და მოთხოვნები მდგრადი განვითარების/CSR ანგარიშის დასაწერად.

 

ISO 26000

http://goo.gl/bqit1z

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის  სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო სტანდარტი.

 

გაეროს გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპი

http://goo.gl/yx5xVD

გლობალური შეთანხმების ათი პრინციპი წარმოადგენს კორპორატიული პასუხისმგებლობის საზიარო ეთიკურ და პრაქტიკულ ჩარჩოს – გაგებული და გააზრებული მსოფლიოს მასშტაბით – კომპანიის ზომის, წყობის და მდებარეობის მიუხედავად.

 

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის “სახელმძღვანელო მითითებები მრავალეროვანი საწარმოებისთვის”

http://goo.gl/Z3qywo

OECD-ის სახელმძღვანელო აძლევს რეკომენდაციებს მულტინაციონალურ კომპანიებს იმ პრინციპებისა და სტანდარტების შესახებ, რომელიც სოციალურად პასუხისმგებელმა ბიზნემა უნდა დაიცვას. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხზე ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი საერთაშორისო დონეზე.

 

გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესი და ადამიანის უფლებების შესახებ

http://goo.gl/CH41j1

სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს დაამკვიდროს გლობალური სტანდარტი და აღმოფხვრას ბიზნესის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები.

 

ევროკავშირის 2011-2014 წლების სტრატეგია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ 

https://goo.gl/D4Hsig

 

რიოს დეკლარაცია გარემოსა და განვითარების შესახებ

https://goo.gl/m8PqZS

დეკლარაცია გამოქვეყნდა 1992 წელს რიო დე ჟანეიროში, გაეროს კონფერენციაზე, რომელიც ცნობილია როგორც დედამიწის სამიტი. რიოს დეკლარაცია მოიცავს 27 პრინციპს, რომლითაც სახელმწიფოებმა უნდა იხელმძღვანელონ მდგრადი განვითარების კუთხით. მას ხელი 170 ქვეყნის წარმომადგენელმა მოაწერა.

 

Please follow and like us:

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR) და პროფესიონალთა დამოკიდებულება საკითხის მიმართ

კომპანიას, რომელსაც ჩამოყალიბებული CSR სტრატეგია აქვს – იზიდავს საუკეთესო  კადრებს, ზრდის მოტივაციას თანამშრომლებში და ზრდის ბრენდის რეპუტაციას.

CSR-ის მნიშნელობა დღითი დღე იზრდება, თაობა “Y”-ის (1980-1990 წლებში დაბადებული თაობა) უმეტესობა ეძებს იმ კომპანიებს, რომლებსაც სოციალური პასუხისმგებლობა განვითარებული აქვთ. Harvard Business Review-ს ანგარიშის მიხედვით ძალიან დიდი კავშირია CSR პროგრამებსა და კომპანიის ფინანსებს შორის: „CSR არის უფრო მეტი ვიდრე ხარჯი, ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც მოაქვს კონკურენტული უპირატესობა.“

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

CSR და მისი დადებითი შედეგები

როგორც იცით, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა კომპლექსური საკითხია.  ჩემს პირველ ბლოგში მე, ვისაუბრებ იმ დადებით შედეგებზე, რაც CSR სტრატეგიას მოაქვს ბიზნესკომპანიებისთვის.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

რა არის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ?

დღევანდელი მომხმარებელი ბიზნესს მაღალ სტანდრატებს  უყენებს, ისინი ხარისხისა და ფასის გარდა სხვა სარგებელსაც ითხოვენ. „Cone Communication“-ის კვლევის მიხედვით ათიდან ცხრა მომხმარებელი კომპანიისგან ითხოვს, რომ ბიზნესმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა გარემოსა და სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე, გამოკითხულთა 84% კი ამბობს, რომ  უპირატესობას ანიჭებს სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიის პროდუქტს.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

ლია ტაბატაძე – სოციალური საწარმოსა და ბიზნესის თანამშრომლობა

ყველა ადამიანის საბოლოო მიზანია იყოს რეალიზებული, დასაქმებული და დამოუკიდებელი, რისთვისაც ბავშვობიდან იღებს განათლებას და ამაში მას ოჯახი და გარემო ეხმარება. თითქოს აქ ახალი და განსაკუთრებული არაფერია. მაგრამ მაშინ, როდესაც ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ყველაფერი სხვაგვარად ხდება.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

ვახტანგ კობალაძე – მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა პროდუქციაზე პასუხისმგებლობა და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინება.

პასუხისმგებელი კომპანია ყოველთვის იცავს მომხმარებელთა უფლებებს.

სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრება დღევანდელი ჩვენი ბლოგის სტუმარი ვახტანგ კობალაძე, რომელიც „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ თანამშრომელი და მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორია.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის „მშობლები“

რამდენიმე წლის წინ „კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სპეციალისტი“ – ასეთი პროფესია არ არსებობდა და არც კომპანიები ცდილობდნენ ამ მიმართულებით ემუშავათ.

ბავშვების ქარხნებში დასაქმებამ და ცუდმა სამუშაო პირობებმა გამოიწვია ის პირველი ტალღა, რამაც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის გააქტიურება განაპირობა.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

სუპერ-ბოული

სუპერ-ბოული (Super Bowl) – პროფესიონალურ ამერიკულ ფეხბურთში ეროვნული საფეხბურთო ლიგის (NFL) ჩემპიონატია. მისი ტრანსლირება მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს და მილიონობით გულშემატკივარი ადევნებს თვალს.

კომპანიები სწორედ ამ პერიოდს იყენებენ მომხმარებლისთვის სასურველი მესიჯის გასაგზავნად. 2017 წელი განსხვავებული იყო, რადგან კომპანიათა უმეტესობამ ეს შესაძლებლობა გამოიყენა საკუთარი CSR აქტივობების პოპულარიზაციისთვის, კერძოდ კი, ფართო აუდიტორიას გააცნეს საკუთარი CSR პრიორიტეტები და ღირებულებები.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

თაობა “Z”

„თაობა Z“ – ასე მოიხსენიებენ ადამიანებს, რომლებიც 1990 წლების ბოლოს და 2000 წლების დასაწყისში დაიბადნენ. ეს არის თაობა – early adapter, ანუ თაობა, რომელიც პირველი ითვისებს ტექნოლოგიურ სიახლეებს და მუდამ აქვს წვდომა ინტერნეტთან.

2020 წლისთვის ბიზნეს კომპანიათა კლიენტების 40% სწორედ აღნიშნულითაობა იქნება (2.56 მილიარდი ადამიანი).

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

ხეებით „დატყვევებული“ აფრიკა

Great Green Wall ეს არის დიდი და ამბიციური პროექტი, რომლის მიხედვითაც აფრიკის მთელ კონტინენტს, 8000კმ-ზე გარს შემოარტყავს ხეების რიგი.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook0
Facebook
LinkedIn