რას ვაკეთებთ უკეთესი გარემოსთვის? მე,როგორც რიგითი მოქალაქე,საზოგადოების წევრი,რას ვაკეთებ საზოგადოებისთვის? მითუმეტეს რას ვაკეთებ თუ კომპანია ვარ და გაცილებით მეტი რესურსი და შესაბამისად – პასუხისმგებლობა გამაჩნია , ვიდრე ერთ რიგით მოქალაქეს? თუ მიფიქრია, რომ კომპანია თუ ვარ ე.ი. კორპორაციული მოქალაქე ვარ და შესაბამისი პასუხისმგებლობა გამაჩნია?

ჩვენი საზოგადოებისთვის საბედნიეროდ, დღეს საქართველოში უკვე მრავალი კომპანია ზრუნავს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპების დანერგვასა და შესაბამისი ბიზნეს მოდელით ოპერირებაზე, ხოლო კომპანიებს CSR განათლებაში საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ეხმარებიან.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us: