საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად გაჩნდა ბუნებრივი მოთხოვნა, რომ ბიზნესმა არ იზრუნოს მხოლოდ საკუთარ მოგებაზე და საზოგადოებასაც მოუტანოს სიკეთე. თავის მხრივ, კომპანიებიც ხვდებიან, რომ პასუხისმგებლობის აღება და საზოგადოებაზე ზრუნვა სასიკეთოდ აისახება მათ საქმიანობაზეც. მიუხედავად ამისა, ბიზნესის სოციალური როლის გააზრება ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ახალი ხილია და ნაკლებად არის ცნობილი როგორც ფართო საზოგადოებისთვის, ისე ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us: