სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის პარტნიორობის მნიშვნელობა თანამედროვე სამყაროში უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას იქცევს, რასაც ხელი შეუწყო კერძო სექტორის განსაკუთრებული როლის აღიარებამ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაში და მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულებაში.

განაგრძე კითხვა

Please follow and like us: