საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კონცეფცია სულ უფრო ძლიერდება. წამყვანი ქართული კომპანიები სულ უფრო მეტად ცდილობენ მდგრადი მიდგომების ინტეგრირებას მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში. თუმცა, ფილანტროპია კვლავ რჩება ყველაზე გავრცელებულ სოციალურ პასუხისმგებლობის აქტივობად საქართველოში.

ზოგადად, ქართული კომპანიები გამოირჩევიან ქველმოქმედების დიდი მაჩვენებლით. აღნიშნული მიდგომა სათავეს იღებს ქართული კულტურიდან და რელიგიური ტრადიციებიდან.

თუმცა, ძირითადად, კომპანიების საქველმოქმედო ხარჯები სპონტანურია და პასუხობს იმ მომენტისთვის მოწყვლადი ჯგუფების  გადაუდებელ საჭიროებებს, შესაბამისად, არ არის კარგად დაგეგმილი და არ აქვს გააზრებული სოციალური მიზნები.

სოციალური მიზნების გააზრება გულისხმობს როგორც სოციალური ზეგავლენების, ასევე ბიზნესის სარგებლის შეფასებას, რომელიც შესაძლებელია მიღწეული იყოს კარგად დაგეგმილი ფილანტროპიული პროგრამებით.

“სტრატეგიული ფილანტროპია” გულისხმობს თანხების გაცემას ეფექტურად. ეს არის ქველმოქმედება, რომელსაც აქვს განსაზღვრული სტრატეგია და რომელიც მიზნად ისახავს წვლილის შეტანას დიდ მიზანში,  დაკავშირებულია ბიზნესის საქმიანობასთან და მოაქვს დადებითი შედეგები როგორც კომპანიისთვის, ასევე აგვარებს სოციალურ/გარემო პრობლემას.

მიუხედავად იმისა, რომ სტარტეგიული ფილანტროპია მოითხოვს დროსა და რესურსებს, ისინი, ვინც ამ მიდგომით ეწევიან ქველმოქმედებას უფრო ხშირად აღწევენ დასახულ მიზნებს. გონივრულად დაგეგმილმა ფილანტროპიული პროგრამის მეშვეობით კომპანია მიაღწევს უფრო ხელშესახებ სოციალურ შედეგებს.

ბოლო წლებში შეინიშნება, რომ ქართული კომპანიები უფრო სტრატეგიულად უდგებიან ფილანტროპიას. თუმცა, მაინც შეიმჩნევა გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობა სტრატეგიული ფილანტროპიისა და შედეგების გაზომვის მიმართულებით: კომპანიების უმეტესობა არ ზომავს და არ აკვირდება იმ შედეგებს, რომლებიც გამოწვეულია მათი ქველმოქმედებიდან გამომდინარე. ზოგადად, სოციალური ზეგავლენების გაზომვის პრაქტიკა ძალიან დაბალია საქართველოში.

 

რა დადებითი შედეგები მოაქვს სტრატეგიულ ფილანტროპიას ?

სტრატეგიულ ფილანტროპიასთან დაკავშირებული ყველაზე დიდი სარგებელი არის იმიჯისა და რეპუტაციის გაძლიერება. მას შემდეგ, რაც კერძო სექტორი დაიწყებს თანამშრომლობას სამოქალაქო ორგანიზაციასთან, ეს აუცილებლად გახდება ინტერესის საგანი და მოჰყვება გაშუქება. ამ გზით თქვენი კომპანიის შესახებ გაიგებს ძალიან ბევრი ადამიანი და უფრო მჭიდროდ დაგაკავშირებენ იმ სოციალურ თუ ეკოლოგიურ საკითხთან, რომელზეც გაქვთ პასუხისმგებლობა აღებული.

სტრატეგიული ფილანტროპია დადებითად აისახება ასევე თანამშრომლების მოტივაციაზე,  ზოგ სიტუაციაში სტრატეგიულ ფილანტროპიას ფინანსური მოგებაც კი მოაქვს.

სტრატეგიული ფილანტროპიის კარგი მაგალითია კომპანია კრაისლერის საქმიანობა. თავდაპირველად კრაისლერი აფინანსებდა ყველაფერს, რაც ეხებოდა განათლებას, თუმცა კომპანიამ ბოლო წლებში გადაწყვიტა , რომ შეეცვალა აღნიშნული მიდგომა და დახმარებოდა იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც ატარებდა ტრენინგებს უშუალოდ საავტომობილო ინდუსტრიის მიმართულებით. აღნიშნული ტრენინგები უვითარებს სამსახურის ძიებაში მყოფ პირებს სხვადასხვა უნარებს. ამ დაფინანსებით კომპანია ეხმარება არამხოლოდ განათლების სფეროს, არამედ ზოგავს ფულს შიდა ტრენინგებზე, რადგან მანამდე კრაისლერი ყველა ახალ თანამშრომელს თავისი სახსრებით უტარებდა იმავე ტრენინგებს.

2019 წლის 4 ივლისს საქართველოს ესტუმრება პროფესორი და დოქტორი მაიკლ ჰოპკინსი. მაიკლ ჰოპკინსი – 1995 წლიდან, CSR-ის მიმართულებით ისეთ კომპანიებთან მუშაობს როგორებიცაა: BAT, Nestle, IBM, ITT და ა.შ. დღემდე არის UEFA-ს კონსულტანტი CSR-ის საკითხებზე. კითხულობს ლექციებს ჟენევაში, ბრიუსელში, დიდ ბრიტანეთში, ინდოეთსა და ამერიკაში.

მაიკლ ჰოპკინსი კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ჩაატარებს ტრენინგს „სტრატეგიული ფილანტროპია“.

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

🔹 რას ნიშნავს სტრატეგიული ფილანტროპია?

🔹 რას ნიშნავს სოციალური ზეგავლენა და როგორ შეიძლება გაიზომოს ფილანტროპიული პროგრამების სოციალური ზეგავლენა?

🔹 კომპანიის საქველმოქმედო და ფილანტროპიული აქტივობების სტრატეგიული დაგეგმვა.

და ასევე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.

დამატებითი ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ, იხილეთ აქ. 

 


 

Please follow and like us: